sobota, 20 sierpnia 2011

Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie jest położona niemal w centrum województwa kujawsko-pomorskiego, w granicach powiatu chełmińskiego, (30 km na północ od Torunia i ok. 12 km na południe od miasta Chełmna). Przez zachodni skraj gminy przebiega droga krajowa Nr 1 (łącząca Cieszyn z Gdańskiem). Od północy Papowo graniczy z gminą Stolno, zaś na wschodzie z gminą Lisewo. Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą powiatów: chełmińskiego i toruńskiego.

Papowo Biskupie wchodziło w XIII wieku w skład uposażenia biskupów płockich w Ziemi Chełmińskiej. W 1222 roku wieś została podarowana misyjnemu biskupowi pruskiemu Chrystianowi. Od 1231 roku była w posiadaniu Zakonu Krzyżackiego, który rozpoczął w tej miejscowości organizację siedziby komtura. Krzyżacy wznieśli w Papowie zamek z przedzamczem.
Do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny zamku. Nie wiadomo jednak dokładnie kiedy został on zburzony. W czasie wojny 13-letniej król Polski Kazimierz Jagiellończyk nakazał radzie toruńskiej zniszczyć zamek. Rozkaz ten nie został wykonany, Najprawdopodobniej zamek uległ częściowemu spaleniu i zburzeniu w roku 1458. W XVI wieku miały miejsce dalsze rozbiórki murów. Ruina zamku była także miejscem pozysku materiałów budowlanych dla powstającego w Chełmży seminarium duchownego. Dalszej rozbiórki dokonano w XIX w. Do dzisiaj zachowały się, do wysokości I piętra mury skrzydła północnego i częściowo, wschodniego i zachodniego.
Kilka migawek z mojej wycieczki w ten region....2 komentarze: